Η  PROGRESS με την πολυετή εμπειρία της αναλαμβάνει την εκπόνηση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων για την ανάπτυξη της επιχείρησης, την αύξηση των ταμειακών της ροών καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας της. 

Επειδή η κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της κάθε μίας είναι διαφοροποιημένες, η PROGRESS ανέπτυξε με επιτυχία την εξατομικευμένη  υπηρεσία PRIVATE CONSULTING, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια συνολική και πλήρη προσαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας πάνω στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Η υπηρεσία PRIVATE CONSULTING περιλαμβάνει:

  • Μελέτη διάγνωσης, 
  • Καταγραφή των αναγκών της εταιρίας, 
  • Διερεύνηση των περαιτέρω αναγκών με βάση την τεχνογνωσία μας, 
  • Μελέτη σκοπιμότητας
  • SWOT Analysis
  • Επιχειρηματικό Πλάνο

Η συνολική πρόταση καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο των αναγκών της επιχείρησής σας ενώ ταυτόχρονα μας καθιστά συμβούλους σας σε κάθε ζήτημα που ανακύπτει και επιθυμείτε την ορθή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη επιχειρηματική συμβουλή.

Facebook Twitter Google+ Pinterest