Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και στη διαχείριση των επιχειρηματικών σχεδίων

Facebook Twitter Google+ Pinterest