Η PROGRESS αναλαμβάνει την εκπόνηση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης στην επιχείρησή σας βασισμένα στα Διεθνή Πρότυπα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας)
 • ISO 22000 (Διαχείριση της Ασφάλειας των τροφίμων)
 • ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)
 • ISO 17025 (Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων)
 • ISO 13485 (Διαχείριση Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων)
 • ISO 27001 (Ασφάλεια των Πληροφοριών)
 • ISO 45001 (Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία)
 • IFS
 • BRC
 • CODEX ALIMENTARIUS
 • HACCP
 • EFQM
 • GLOBALGAP
 • SEDEX
Facebook Twitter Google+ Pinterest