Εξοικονομώ επιχειρώντας

Εξοικονομώ επιχειρώντας

Πέρα από τα εξειδικευμένα προγράμματα όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν να επωφεληθούν από το οριζόντιο πρόγραμμα του " εξοικονομώ αυτονομώ" που στην περίπτωση των εμπορικών κριτηρίων θα ονομάζεται "εξοικονομώ επιχειρώντας". Το πρόγραμμα θα ενισχύει την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο εξοικονόμηση κατ' ελάχιστον 30%.

Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση "έξυπνων" ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Το έργο θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει τόνωση δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχει προϋπολογισμό ύψους 450 εκατ. ευρώ

 
Facebook Twitter Google+ Pinterest